Tarkastukset

Teemme myös varmennus- ja määräaikaistarkastuksia, lisätietoja alla.

Määräaikaistarkastus

Tiesitkö, että määräaikaistarkastus on tehtävä tavallisille liike-, teollisuus- ja maatalouskiinteistöille joiden pääsulake on yli 35A? Yleisin tarkastusväli on 15 vuotta, mutta vaativammissa laitteistoissa tarkastusvälit ovat joko 10 tai 5 vuotta. Alla olevasta esitteestä löytyy miten sähkölaitteistot jaetaan luokkiin, tarkempi jako löytyy linkistä S4-2011. Olen tehnyt tarkastuksia maatiloille vuodesta 2011 alkaen MTK:n sopimuksen mukaisesti.

Miksi määräaikaistarkastus?

Tarkastuksessa varmistutaan sähkölaitteiden käytön turvallisuudesta, samalla myös vähennetään sähköpalojen, sähköiskujen ja oikosulkujen vaaraa. Sähkölaitteet aiheuttavat paloista suuren osan ja tarkastuksella ja löytyneiden vikojen korjauksella vähennetään sähköpalon vaaraa. Tarkastuksen teettämällä voit saada vakuutusmaksuissa alennuksia (ainakin Tapiola) ja mahdollisen vahingon sattuessa korvauksen määrää ei vähennetä tekemättömän tarkastuksen vuoksi.
Asuntoautoissa ja vaunuissa määräaikaistarkastusvelvoite tuli alkuvuodesta 2013, sähkölaitteistojen tarkastus on tehtävä 3 vuoden välein.
Mitä huomioitava tilausta tehdessä?

 • Määräaikaistarkastusta varten tulisi olla kohteen käyttöpiirustukset, pöytäkirjat / todistukset aikaisemmista tarkastuksista sekä selvitykset muutostöistä.
 • Sovitaan tarkastusajankohta, tiloihin pääsemisestä ja kohteessa liikkumisesta, rajoitteista, työvälineistä ja mahdollisesta avustavasta henkilöstä.
 • Kohteen omistajalta tai haltijalta on oltava lupa kohteen tarkastamiseksi.
 • Tarkastusta varten tulee päästä kaikkiin tarkastettavan kohteen osiin.
 • Varataan mahdollisuus keskeyttää tarkastus tarkastuskohteen puutteellisuuksien vuoksi, jotka estävät laitteiston asianmukaisen tarkastuksen (esim. tarkastajalla ei ole vapaata pääsyä tarkastuskohteeseen). Aiheutuneet kustannukset peritään kuitenkin tilaajalta tuntiveloituksena ja tarkastuksen jatkamisesta sovitaan erikseen.
 • Tilauksen yhteydessä tai viimeistään tarkastustilanteessa on toimitettava kohteen haltijan, kohteen ja sähköurakoitsijan tiedot osoitteineen, yhdyshenkilöineen, yhteystietoineen ja mahdollisen käytönjohtajan tiedot mielellään sähköpostilla.
Linkkejä:

Varmennustarkastus

Mikäli rakennetun sähkölaitteiston etusulake (pääsulake) on yli 35A, pitää laitteistolle teettää kolmannen osapuolen (valtuutettu tarkastaja tai tarkastuslaitos) tekemä varmennustarkastus.

Sähköurakoitsijan on tehtävä omantyöntarkastus tekemilleen sähköasennuksille. Aivan pienimmistä asennuksista ei pöytäkirjaa tarvitse tehdä, mutta tarkastus on tehtävä. Kopio pöytäkirjasta on luovutettava asiakkaalle tarkastuksen jälkeen! Pöytäkirjalla asiakas pystyy todistamaan että asennuksen on tehnyt sähköalan ammattilainen ja mahdollisessa sähköiskun tai tulipalon sattuessa asiakas on toiminut oikein. Sähköalan ammattilainen pystyy osoittamaan pöytäkirjalla, että sähkölaitteisto on ollut kunnossa luovutusvaiheessa ja mahdolliset viat ovat tulleet myöhemmässä vaiheessa.

Varmennustarkastusta tilatessa:

 • Kohteen tulee olla valmis ja käyttöönottotarkastus mittauksineen suoritettu, sekä kohteen piirustukset on tehty valmiiksi tai vähintään tarkekuvat käytettävissä ja poikkeamista on kirjallinen selvitys.
 • Tarkastuskohteen dokumentteihin varataan mahdollisuus tutustua mielellään ennen tarkastusta mutta viimeistään tarkastustilanteessa.

Tilaajan selvitettävä:

 • Tarkastusajankohta, tiloihin pääseminen ja kohteessa liikkuminen, rajoitteet, työvälineet ja mahdollinen avustava henkilö.
 • Kohteen omistajan tai haltijan lupa kohteen tarkastamiseksi.
 • Tarkastusta varten pääsy kaikkiin tarkastettavan kohteen osiin.
 • Varata mahdollisuus keskeyttää tarkastus tarkastuskohteen puutteellisuuksien vuoksi, jotka estävät laitteiston asianmukaisen tarkastuksen ( esim. tarkastajalla ei ole vapaata pääsyä tarkastuskohteeseen, varmennustarkastuksessa käyttöönottomittaukset puuttuvat yms.). Aiheutuneet kustannukset peritään kuitenkin tilaajalta tuntiveloituksena ja tarkastuksen jatkamisesta sovitaan erikseen.
 • Tilauksen yhteydessä tai viimeistään tarkastustilanteessa on toimitettava kohteen haltijan, kohteen ja sähköurakoitsijan tiedot osoitteineen, yhdyshenkilöineen, yhteystietoineen mielellään sähköpostilla.

Pystyn myös tekemään tarkastuskalibroinnin asennustesterillesi esim. tarkastuksen yhteydessä.