Sähkösuunnittelu

Kunnolla tehty sähkösuunnitelma säästää hintansa takaisin moninkertaisesti, yksi unohdettu kaapeli tai rasia jälkikäteen asennettuna maksaa suunnitelman verran. Lisäksi lopputuloksesta tulee parempi, kun esim. sähköpisteiden paikat on mietitty kunnolla etukäteen ja keskus saadaan laitteistoon soveltuvaksi.

Kun suunnitelma tehdään hyvin, asiakas pääsee miettimään sähköpisteiden tarvetta ennen kun on toteutuksen aika, jolloin on muutenkin kiire. Urakoitsijakin pystyy hankkimaan tarvikkeet kerralla kun suunnitelmasta saa tiedon eri pisteiden määrästä ja kalusteista.
Valaistusta suunnitellessa on mahdollista mallintaa valaistuksen tyyppi, paikka ja määrä, siten valaistuksesta saadaan toimiva ja energiatehokas. Lattialämmityksen mitoituksessa tehtävät virheet on todella vaikea korjata jälkikäteen.
Sähköasennuksista pitää olla loppukuvat mitoituslaskelmineen käytettävissä viimeistään rakennusvalvonnan lopputarkastukseen.
On viisaampaa tehdä suunnitelmat kun jälkikäteen piirrättää kuvat. Jälkikäteen tehden piirtotyökin on paljon vaikeampaa kun ei varmaksi tiedä miten johdotukset menevät ja miten keskus on kytketty.

Kun myöhemmin halutaan tehdä muutoksia tai etsiä vikaa sähkölaitteistosta, kunnolla tehdyt ja paikkansapitävät kuvat ovat erittäin tärkeät jo pelkäästään sähköturvallisuuden takia.
Sähkösuunnitelmissa on oltava myös mitoituslaskelmat mikäli suunnittelu on aloitettu vuoden 2013 alun jäkeen.

Voimme piirtää myös loppukuvia puhtaaksi ja tehdä olemassaolevasta sähkölaitteistosta ajantasaiset sähkökuvat. Käytämme suunniteluun CADS- ohjelmistoa, joka on yhteensopiva dwg, dfx ja drw -tiedostotyyppejen kanssa.