BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:FLE Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T040000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0300 TZOFFSETTO:+0200 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0300 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20220329T082226Z DESCRIPTION:\nTervetuloa tutustumaan uusiin robotiikkaratkaisuihin 21.4.202 2!\n\nJärjestämme yhteistyössä ABB:n kanssa mahdollisuuden tutustua uu siin robotiikkaratkaisuihin 21.4.2022 toimitiloissamme. ABB:n lisäksi muk ana myös Beckhoff Automation Oy:n sekä NewTech-hankkeen edustajia.\nAvaa kutsu \nOhjelma torstaina 21.4.2022:\n\n8:30 - 11:30 Avo imet ovet\n\n* Esillä mm.\n * ABB Oy\, Robotics\n * Teollisuusrobotti IR B1200 & SafeMove\n * Cobotit GoFa & SAY\n * Beckhoff Automation Oy:n tuot teita\n * NewTech-hanke\n\n13:00 - 16:30 Yrityskohtaisia aikoja (ajat vara ttava etukäteen)\n\n* Tutustumista esillä oleviin laitteisiin\n* Asiantu ntijat yrityksen käytettävissä\n* Lisäksi mahdollisuus kartoittaa yrit yksen tulevia robotiikan tarpeita\n\nIlmoittautumiset\n\nPyydämme ilmoitt amaan arvioidun tulijamäärän kahvitarjoilun järjestämistä varten. Yr ityskohtaiset ajat sovittava erikseen.\nIlmoittautuminen: https://savonaut omaatio.fi/robo\nLisätietoja: https://savonautomaatio.fi/yhteystiedot/ \nSavon Automaatio Oy\nPutkit ie 2\n79130 SORSAKOSKI\nsavonautomaatio.fi \n \n DTEND;TZID="FLE Standard Time":20220421T113000 DTSTAMP:20220328T185952Z DTSTART;TZID="FLE Standard Time":20220421T083000 LAST-MODIFIED:20220329T082226Z LOCATION:Savon Automaatio Oy (Putkitie 2\, \, 79130 Sorsakoski Pohjois-Sa vo) PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=fi:Robotiikkapäivä - Savon Automaatio TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000090613DCC1939D801000000000000000 0100000007A2ADF2FE5B85240A832140D2A41C304 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Tervetuloa tut ustumaan uusiin robotiikkaratkaisuihin 21.4.2022!

Järje stämme yhteistyössä ABB:n kanssa mahdollisuuden tutustua uusiin robotii kkaratkaisuihin 21.4.2022 toimitiloissamme. ABB:n lisäksi mukana myös Be ckhoff Automation Oy:n sekä NewTech-hankkeen ed ustajia.

Avaa kutsu

Ohjelma torstaina 21.4.2022:

8:30 - 11:30 Avoim et ovet

 • Esillä mm.
  • ABB Oy\, Roboti cs
   • Teollisuusrobotti IRB1200 &\; SafeMove
   • Cobotit GoFa &\; SAY
  • Beckhoff Automation Oy:n tuotteita
  • NewTech-hanke

13:00 - 16:30 Yrityskohtaisia aikoj a (ajat varattava etukäteen)

 • Tutustumista esillä oleviin laitte isiin
 • Asiantuntijat yrityksen käytettävissä
 • Lisäksi mahdollisuus kartoittaa yrit yksen tulevia robotiikan tarpeita

Ilmoittautumiset

Pyydämme ilmoittamaan arvioidun tulijamäärän kahvit arjoilun järjestämistä varten. Yrityskohtaiset ajat sovittava erikseen.

Ilmoittautuminen: https://savonautomaatio.fi/robo

Lisätietoja: https://savonautomaati o.fi/yhteystiedot/

Savon Automaatio Oy
Putkitie 2< br>79130 SORSAKOSKI
savonautomaati o.fi

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT1440M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR